Latvian Lithuanian Estonian Russian


Avaleht

Meie pakkumised

Esitage tellimus!

Kohaletoimetus

Seaduslik informatsioon

Miks see on Teile vajalik

Teie naabrid

Uudised

Astrogalerii

Kontakt

Lingid

FAQ
Top.LV

 

Ametlik informatsioon ja teised küsimused

Milline on õiguslik alus Kuu ja teiste taevakehade kaubandusele?

Miks kosmiline kinnisvara on nii odav?

Kas ma võin kindel olla, et minu kinnisvara ei müüda teistkordselt?

Kuidas kindlaks teha, et mulle väljaantud kinnisvara tõendavad dokumendid on tõesed?Kas on olemas mingi eriline kaitsesüsteem?

Kas on võimalik osta kinnisvara Kuul või mõnel teisel taevakehal, vormistades dokumendid kahele isikule?

Kas on võimalik pärandada Kuud ja teisi taevakehade kinnisvarasi teistele isikutele?

Kas on võimalik soovi korral välja valida Kuu või mõne teise kosmilise taevakeha piirkonda kinnisvara ostmiseks?

Miks neid kinnisvara tükke kutsutakse kingitusteks?

Kas siis, kui alustatakse Kuu ”praktiline kasutamine” meid (või meie lapselapsi) ”ei saadeta metsa” meie paberitega?

Rahvusvaheliste juriidiliste dokumentide ja seaduste nimekiri, mis on seotud Kuu ja teiste kosmiliste taevakehadega.Milline on õiguslik alus Kuu ja teiste taevakehade kaubandusele?

Vastus sellele küsimusele koosneb mitmest osast. Esiteks, et müüa ükskõik millist kinnisvara tükki, peate olema kinnisvara omanik. Kui kinnisvara kellelegi ei kuulu, näiteks Kuu, siis algatuseks on vaja vormistada omandusõigused sellele objektile..

Vastupidi levinud arvamusele, et kinnisvara õigused kosmilistele taevakehadele on keelatud, ”Kokkulepe Kuu ja teiste taevakehade kohta”, millele 1967. aastal allkirjad panid alla ÜRO liikmeriigid, ning kus oli määratud, et mitte ükski rahvus ei saa omandada ühtegi kosmilist taevakeha. Sedasi lubades juriidilistel ja füüsilistel isikutel saada kosmiliste taevakehade omanikeks. 1979.aastal ÜRO üritas parandada oma ”auku”seaduses, esitades uut seadust ”Kokkulepe Kuu kohta”.

See kokkulepe keelas maavälise resursside ekspluateerimist (mis sisaldas ka kinnisvara õigusi). See puudutas ka juriidilisi ja füüsilisi isikuid. Siiski, hääletamisel ainult 13 185-st ÜRO liikmeriikidest hääletasid Kokkuleppe poolt. Sedasi, enamus ÜRO liikmeriikidest ei toetanud ”Kokkulepet Kuu kohta”. Sellel oli ka teatud mõte. Kujutage ette, kui Kuul leitakse , näiteks naftat. Kas siis kogu inimkonnal poleks õigust seda kasutada? Muidugi mitte! Lühidalt öeldes see „auk” seadusandluses endiselt eksisteerib. Kõigest ülevalpool mainitust võib järeldada, et kosmiline taevakeha kuulub sellele, kes esimesena on esitanud kinnisvara õigused taevakehale ja momendil pole teist pretendenti. Seda, mis kellelegi ei kuulu, võite endale võtta. Just seda ”auku” siis kasutas ameeriklane Dennis Hope. 1980. aastal ta esitas dokumendid vastavasse Kalifornija osariigi ministeeriumisse. Kinnisvara õigused registreeriti ametlikult ning vastavad dokumendid olid tal käes.

Peale seda, Hope informeeris USA, Hiina, NSVL ja ÜRO administratsioone. Ootas kolm aastat, nagu olid soovitanud juristid ja siis hakkas tegelema kinnisvara müümisega.

Kuu Saatkond tegutseb juba 1980.aastast. Kaks USA prezidenti on omandanud kinnisvarat Kuul. Iga aastaga kasvab Kuu kinnisvara ostajate arv. Väga võimalik, et lähimas tulevikus Kuu Saatkond loob Kuu Vabariigi ning ühineb ÜRO-ga.Miks kosmiline kinnisvara on nii odav?

Esiteks, Kuu Saatkond on Kuu ja teiste kosmiliste taevakehade otsene omanik. Teiseks, vaevalt, et oleks niipalju ostjaid, kui hind oleks suurem. Me soovime pakkuda seda võimalust kõikidele huvilistele. Pakutud kinnisvara pindala polegi nii suur võrreldes kogu Kuu pindalaga, mis on 38 miljonit ruutkilomeetrit!!Kas ma võin kindel olla, et minu kinnisvara ei müüda teistkordselt?

Momendil on müügil rohkem, kui 300 miljonit kinnisvara tükki Kuu nähtaval poolel, aga müüdud on ainult umbes 3%. Kui kõik kinnisvara tükid Kuu nähtaval poolel maha müüakse, siis hakkame pakkuma kinnisvara tükke teisel pool. Sellepärast, nagu näete, on meil momendil tööd küllalt.Kuidas kindlaks teha, et mulle väljaantud kinnisvara tõendavad dokumendid on tõesed? Kas on olemas mingi eriline kaitsesüsteem?

Muidugi, igat dokumenti on võimalik võltsida, sellepärast eriti keerukast kaitsesüsteemist pole kasu. Dokumendid, mis me välja anname, muidugi pole dollari rahatähed, aga siiski tõesed. Tähtis on ju ise fakt, et me müüme kinnisvarat Kuul! Ostes kinnisvara, ostja andmed saadetakse Kuu Saatkonna peakontorisse Ameerika Ühendriikidesse, kus asub kõikide omanike ühendatud register. Pärast ostu registreerimist, ostja informeeritakse tema isikliku eraldusnumbriga. Mis tegelikult ongi ostu põhimõte. Kas mäletate erastamise sertifikaate? Paljud tol ajal naersid selle idee üle. Aga, kas nad naeravad praegu?Kas on võimalik osta kinnisvara Kuul või mõnel teisel taevakehal, vormistades dokumendid kahele isikule?
Selline võimalus on olemas, kui mõlemal isikul on ühesugune perekonna nimi, näiteks: abielu paaril, isal ja pojal, vennal ja õel. Registreerides ostjat ühendatud süsteemi, mõlemal omanikul peab olema ühesugune perekonna nimi. Selline kord on kirjas ka Kuu Konstitutsioonis ning Õiguste eaduses (Bill or Rights).Kas on võimalik pärandada Kuud ja teisi taevakehade kinnisvarasi teistele isikutele?
Jah, muidugi. Selle kinnisvaraga võite vabalt tegutseda, nii nagu mõne teise kinnisvaraga. Võite, näiteks: kinkida, edasi müüa, pärandada. Te peate ainult meile teatama uue omaniku andmed, et me saaksime nad registreerida ühisesse Kuu Saatkonna andmebaasi.Kas on võimalik soovi korral välja valida Kuu või mõne teise kosmilise taevakeha piirkonda kinnisvara ostmiseks?

Kuu on jagatud maakondadeks aga maakonnad on jagatud kvadrantideks, mis omakorda on jagatud 500 standartmõõduga tükkideks. Esialgu kogu maailmas müüakse kinnisvara tükke, mis asuvad ühes kvadrandis. Kui kõik tükid on müüdud siis paneme müüki tükid järgmistelt kvadrantidelt. Sellepärast Teie võite valida Kuu kinnisvara tükki ainult sellelt kvadrandilt, mis momendil on müügil..Miks neid kinnisvara tükke kutsutakse kingitusteks?

Lihtsalt nii! Näiteks, kujutage ette, mis võiks olla veel kenam ja romantilisem momendil, kui Teie kingite oma armastatule taevast Kuu? Ja sel momendil teete abielu ettepaneku? Kas ta suudab siis Teile ”ei” öelda?Kas siis, kui alustatakse Kuu ”praktiline kasutamine” meid (või meie lapselapsi) ”ei saadeta metsa” meie paberitega?

Küsimus muidugi on teoreetiline. Aga selge on see – meid (või meie lapselapsi) ”saadetakse” veel kaugemale, kui meil neid dokumente pole! Praeguseks on Kuu omanike arv kasvanud 2,7 miljonile – nii, et meiega tuleb arvestada. Et oleks kergem ettekujutada, kas on võimalik kinnisvara omandusõigused Kuule või teistele kosmilistele taevakehadele, siis vastake ise palun mõnedele küsimustele:
1. Kas on võimalik endale võtta, mis KELLELEGI ei kuulu (kui kõik on keeldunud)?
2. Kas sel puhul suurusel ja massil on tähtsust? Kas see on põhimõtte küsimus? (vaadake läbi analoogiat kivi kohta).
3. Kas esineb ka mõni teine, õiglasem sündmuse stsenaarium? (Vaadake läbi analoogiat erastamise sertifikaatide kohta) Seda, millega me tegeleme, võiks kõige kergem võrrelda „partei ehitusega”. Meie tegevus on täielikult legaalne, 1980-st aastast pole meil olnud mitte ühtegi juriidilist probleemi. Meie ei riku ühtegi seadust, isegi enam, iga seadus, mis võetakse vastu tulevikus, vaevalt suudab peatada seda protsessi, kuna mitte ühelgil seadusel pole tagasiminevat jõudu. Kolm USA prezidenti (Ronald Reagan, Jimmy Carter ja ”praegune” George W. Bush) on ostnud kinnisvara tükke Kuul ja see pole ebaoluline. Muidugi mitte millegi puhul ei saa kindel olla. Aga, ainult Teie ise otsustate, kas Teie (või Teie lapselapsed) võtate osa kõige võrratumast tsivilisatsiooni ajaloos ettevõtmisest – Kuu Vabariigi loomisest.Rahvusvaheliste juriidiliste dokumentide ja seaduste nimekiri, mis on seotud Kuu ja teiste kosmiliste taevakehadega.

Kuna lepingud on sõlmitud NSVL-du ajal, siis, kahjuks saadaval olev tekst on ainult vene keeles.

• Leping riikide tegevuse põhimõtetest, mis puutub Universumi uurimist ja kasutamist, sealhulgas Kuud ja teisi kosmilisi taevakehasi (Moskva – Washington – London, 1967.aasta 27.jaanuar) [tekst]
• Leping koostööks Universumi uurimiseks ja kasutamiseks rahu eesmärgil (Moskva, 1976. aasta 13. juuli) [tekst]
• Leping NSVL-du ja USA vahel koostööks Universumi uurimiseks ja kasutamiseks rahu eesmärgil. (Geneva, 1977.aasta 18.mai) (Þençva, 1977.gada 18.maijs) [tekst]
• Leping riikide tegevuseks Kuul ja teistel kosmilistel taevakehadel (New York, 1979.aasta 18.detsember) [tekst]


 
 Teie kaal Maal (kg):
 Teie kaal Kuul (kg):
 Teie kaal Marsil (kg):


Kuu kaart

Kuu faas
  18.06.2018


Kingitus äripartnerile või kliendile!
 
Avaleht     Esitage tellimus!     Seaduslik informatsioon     Kontakt