Latvian Lithuanian Estonian Russian


Pirmas puslapis

Siūlome

Užsisakyti!

Pristatymas

Ar tai legalu?

Kam man tai?

Jūsų kaimynai

Naujienos

Astronominė galerija

Kontaktai

Nuorodos

FAQ
Jūs turite kuponą?
Spauskite čia!

Top.LV

 

Oficiali informacija ir kiti klausimai

Koks sklypų pardavimo Mėnulyje teisinis pagrindas?

Kodėl sklypas toks pigus?

Ar galiu būti tikras, kad Jūs neparduosite mano sklypo du kartus?

Kaip įsitikinti, kad gauti nuosavybės dokumentai tikri? Ar yra apsaugos priemonės dokumentuose?

Kodėl jūs tai vadinate dovana?

Ar įmanoma nupirkti sklypą Mėnulyje, užrašant jį dviem asmenim?

Ar galima sklypą paveldėti?

Ar galima pasirinkti sklypo vietą?

Kada nors Mėnulio įsisavinimas prasidės. Ar mes (ar mūsų anūkai) nebūsime su savo dokumentais „pasiųsti“ kur nors toliau?

Įstatymų ir tarptautinių teisinių dokumentų apie Mėnulį sąrašas.Koks sklypų pardavimo Mėnulyje teisinis pagrindas?

Atsakymas į šį klausimą sudarytas iš kelių dalių. Pirmiausiai, kad pardavinėti bet kokią nuosavybę, reikia būti jos savininku. Jei nuosavybė niekam nepriklauso, pavyzdžiui Mėnulis, būtina turėti nuosavybės teises į ją.

Priešingai paplitusiai nuomonei, kad privati nuosavybė į kosminius kūnus uždrausta, „Susitarimas dėl Mėnulio ir kitų dangaus kūnų“, pasirašytas 1967 metais JTO šalių narių, numatė, kad nei vienas kosminis kūnas negali būti nacionalizuotas, ir tokiu būdu, nepanaikino tokios teisės fiziniams ir juridiniams asmenims. 1984 metais JTO pabandė panaikinti šią „spragą“ pasiūliusi „Mėnulio susitarimą“.

Šis susitarimas draudė eksploataciją nežemiškų resursų (tame tarpe ir nuosavybės teisių) bet kam, neišskiriant fizinių ir juridinių asmenų. Bet balsavimo metu tik 6 JTO šalys – narės iš 185 palaikė „Mėnulio susitarimą“. Tokiu būdu, dauguma JTO šalių-narių atsisakė pasirašyti šį susitarimą. Ir tame yra sava prasmė. Įsivaizduokite, jei Mėnulyje būtų rasta nafta. Nejaugi mes turėtumėm uždrausti visai žmonijai ja naudotis. Žinoma, kad ne. Taigi ta „spraga“ egzistuoja iki šiol.

Taigi, iš to kas aukščiau parašyta, galime daryti išvadą, kad kosminis kūnas gali priklausyti tam, kas pirmas pateikė dokumentus registracijai ir tuo momentu nėra kitų pretendentų į tą objektą. Galima pasiimti sau tai, kas nepriklauso niekam. Šią įstatymų „spragą“ ir pastebėjo Dennis Hope. 1980 metais jis pateikė paraišką į atitinkamą Kalifornijos departamentą. Nuosavybė buvo oficialiai užregistruota ir buvo išduoti reikalingi dokumentai, patvirtinantys jo teises į nuosavybę.

Po šio įvykio, Hope informavo JAV, Kinijos, TSRS, JTO administracijas, palaukė tris metus, kaip patarė juristai, ir pradėjo pardavimus.

Mėnulio ambasada dirba nuo 1980 metų. Du AMERIKOS PREZIDENTAI nupirko sklypus Mėnulyje. Nebuvo nei vienos problemos su įstatymais. Kiekvienais metais savininkų daugėja. Galbūt, artimiausiu metu Mėnulio ambasada įkurs Mėnulio Respubliką ir užims vietą JTO.Kodėl sklypas toks pigus?

Pirmiausia, Mėnulio Ambasada yra tiesioginis Mėnulio savininkas, antra, jei sklypai bus parduodami labai brangiai, tai ne visi žmonės galės įsigyti sklypą. Mes norime suteikti tokią galimybę visiems norintiems. Standartinio sklypo dydis ne toks jau didelis palyginus su bendru Mėnulio paviršiaus plotu, kuris sudaro 38 milijonus kvadratinių kilometrų!Ar galiu būti tikras, kad Jūs neparduosite mano sklypo du kartus?

Kol kas parduodami daugiau nei 300 milijonų sklypų matomoje Mėnulio pusėje, o parduota tik apie 3%. Kai bus parduoti visi sklypai matomoje Mėnulio pusėje, bus pradėta pardavinėti kita dalis. Taip kad, darbo mums užtenka.Kaip įsitikinti, kad gauti nuosavybės dokumentai tikri? Ar yra apsaugos priemonės dokumentuose?

Bet kokius dokumentus, be abejo galima padirbti. Todėl nėra prasmės prikrauti visokio lygio apsaugos priemonių. Tie dokumentai, kuriuos mes išduodame, žinoma ne dolerio banknotai, bet taip pat pakankamai originalūs. O juk svarbiausia, kad mes parduodame ne šiaip popieriukus už šimtą dolerių, ar ne? Mes parduodame sklypą Mėnulyje. Gal būt šiandien tai atrodo neįprastai, bet patikėkite, taip yra. Perkant sklypą pirkėjo duomenys siunčiami į Mėnulio Ambasadą Amerikoje, kur tvarkomas visų savininkų rejestras. Po to pirkimas registruojamas, savininkui pranešamas identifikacinis numeris. Būtent tai ir yra pirkinio esmė. Prisiminkite, iš kuponų visi juokėsi... netikėjo, kad galima visą šalį padalinti į mažus gabalėlius.. Na ir kaip? Ar daug dabar juokiasi? Manyčiau, vienetai...Kodėl jūs tai vadinate dovana?
Tai labai paprasta! Kas gali būti puikiau ir romantiškiau už momentą, kai jūs savo mylimajai padovanosite Mėnulį nuo dangaus? O dar jei tuo nuostabiu momentu paprašysite jos rankos? Ar ji jums atsakys?.Ar įmanoma nupirkti sklypą Mėnulyje, užrašant jį dviems asmenims?
Taip, svarbiausia yra pavardė. Jei ji vienoda, tai problemų nebus. Esmė tame, kad mes turime užregistruoti nuosavybę šiems asmenims, ir po to pranešti jiems jų registro duomenis. Tai įmanoma, tik tuo atveju, jei šių asmenų yra vienodos pavardės, t.y. vyras – žmona, brolis – sesuo, tėvas- sūnus ir t.t. Jei pavardės skirtingos, tada dviem asmenims nusipirkti sklypo negalima, remiantis Mėnulio Konstitucija ir teisių biliu.Ar galima sklypą paveldėti?

Taip, žinoma, Jūs galite valdyti savo sklypą, kaip ir bet kurią kitą savo nuosavybę. Jį galima padovanoti, parduoti, palikti kaip palikimą, t.y. Jūs galite elgtis su juo taip, kaip norite. Būtina tik pranešti mums naujojo savininko vardą, kad galėtume pakeisti duomenis bendrojoje Mėnulio sklypų savininkų duomenų bazėje.Ar galima pasirinkti sklypo vietą?

Mėnulis padalintas į rajonus, o rajonai į kvadrantus, kurie dalinasi į 500 standartinio dydžio sklypus. Pradžioje visame pasaulyje parduodami sklypai viename kvadrante, po to, kai parduodami visi sklypai jame, tada parduodami sklypai iš kito kvadranto, kitoje matomo Mėnulio paviršiaus dalyje. Todėl Jūs galite išsirinkti sklypą, bet tik kvadrantuose, kurių sklypais šiuo metu prekiaujama.Kada nors Mėnulio įsisavinimas prasidės. Ar mes (arba mūsų anūkai) nebūsime su savo dokumentais „pasiųsti“ kur nors toliau?

Klausimas, žinoma, retorinis. Greičiau mes (arba mūsų anūkai) būsime „pasiųsti“ kur nors toliau, jei neturėsime jokių dokumentų. Mes tikimės artimiausiu metu įsteigti naują pasaulinės visuomenės subjektą, su mumis, o mūsų 2003 metų pradžioje buvo daugiau nei 1,5 milijono žmonių, teks skaitytis. Tam, kad būtų galima įsivaizduoti ar įmanoma privati nuosavybė Mėnulyje ir kituose astronominiuose kūnuose, patys atsakykite į kelis klausimus:
1. Ar galima pasiimti sau tai, kas niekam nepriklauso (visi atsisakė)?
2. Ar šioje situacijoje turi reikšmę dydis ar svoris? O gal tai principo reikalas? (išveskite analogiją su akmeniu)
3. Ar yra kitokie, teisingesni šių įvykių scenarijai? (išveskite analogiją su kuponais) Tai, ką mes darome, reikėtų vertinti, kad būtų lengviau, kaip partinę statybą. Mūsų veikla visiškai legali, nuo 1980 metų nebuvo nei vienos juridinės problemos. Mes nepažeidžiame nei vieno įstatymo, be to, bet kokie įstatymai, kurie bus priimti ateityje, nesustabdys proceso, nes nei vienas įstatymas neturi atgalinės galios (neįtakoja įvykių įvykusių praeityje). Du Amerikos prezidentai (Ronaldas Reiganas ir Džimis Karteris) turi sklypus Mėnulyje. O tai, paskutinių įvykių šviesoje, svarbu. Tikri negalime būti dėl nieko, na nebent tik dėl to, kad visi esame mirtingi. Ir tik Jūs pats nuspręsite, ar dalyvausite didžiausiame visos civilizacijos istorijos įvykyje– Mėnulio Respublikos sukūrime.Įstatymų ir tarptautinių teisinių dokumentų apie Mėnulį sąrašas.

• Sutartis dėl valstybių veiklos principų tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę, įskaitant Mėnulį ir kitus dangaus kūnus (Maskva – Vašingtonas – Londonas, 1967m. sausio 27 d.) [dokumento tekstas]
• Susitarimas dėl bendradarbiavimo tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę taikiais tikslais (Maskva, 1976m. liepos 13 d.) [dokumento tekstas]
• Susitarimas tarp Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl bendradarbiavimo tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę taikiais tikslais (Ženeva, 1977m. gegužės 18 d.). [dokumento tekstas]
• Susitarimas dėl valstybių veiklos Mėnulyje ir kituose dangaus kūnuose (Niujorkas, 1979m. gruodžio 18 d.) [dokumento tekstas]


 
 Jūsų svoris Žemėje (kg):
 Jūsų svoris Mėnulyje (kg):
 Jūsų svoris Marse (kg):


Mėnulio žemėlapis

Mėnulio fazė
  18.06.2018


Nuosavybė Mėnulyje jaunavedžiams!
 
Pirmas puslapis     Užsisakyti!     Ar tai legalu?     Kontaktai