KUU TEHINGU DOKUMENT


Tunnistatud Kuu Valgustatud Pinna võimu organitelt, see dokument annab Teile omandiõigused Kuu Valgustatud pinna tükil.

See dokument puutub Kuu kinnisvara tükki, mis on mainitud allpool

Kinnisvara tüki kirjeldus:

Pindala aakrites________

Piirkond ______, Kvadrant ________, Lot _______.

See kinnisvara omand asub _____ kvadranti lõuna poole ja _____ kvadranti ida poole määratud Kuu kaardi ülimast loode nurgast. Lisaks, see kinnisvara tükk asub Rahu mere loode osas Arago krāteri läheduses.

See dokument on registreeritud Kuu Saatkonnas, mis asub Gardenervillis, Nevada osariigis, USA-s _____________________________________________________ nimele, keda edaspidi peetakse ülevalpool mainitud kinnisvara tüki omanikuks.

Pēc īpašnieka lēmuma šis Līgums var tik nodots, pārdots vai pārrakstīts pēc tā īpašnieka personīgiem ieskatiem.

Omaniku otsuse järgi seda dokumenti võib edasi anda, edasi müüa või kinkida vastavalt omaniku soovile.

Šī apliecība ir saskaņota ar Mēness Īpašuma Likumu, kuru pieņēma Vadītājs (Deniss M.Houps), un tiek uzskatīta par spēkā esošu, ja uz tās ir paraksts un zīmogs.

See dokument on kooskõlastatud Kuu kinnisvara seadusega, mille võttis vastu Kuu Saatkonna juhataja Dennis M. Hope ja on jõus olev, kui dokumendil on allkiri ning pitsat.

See ostu tehing on tunnustatud Kinnisvara Omandi Agentide Assotsiatsioonis USA-s.

Seaduslik Kuu Valgustatud Pinna Juhataja