Sutartis


Nuo pripažintų Apšviestojo Mėnulio paviršiaus valdžios organų, šis dokumentas suteikia nuosavybės teisę į sklypą Apšviestajame Mėnulio paviršiuje.

Šis dokumentas suteikia nuosavybės teisę į sklypą Mėnulyje, nurodytą žemiau:

Sklypo aprašymas:

Akrų kiekis________

Rajonas ______, Kvadrantas ________, Lotas _______.

Ši nuosavybė yra _____ kvadratų į pietus ir _____ _________ kvadratų į rytus nuo kraštinio šiaurės vakarų kampo pagal patvirtintą Mėnulio žemėlapį. Papildus, šis gabals atrodas Miera Jūras ziemeļrietumu daļā blakus krāterim Arago.

Šis Liudijimas užregistruotas Mėnulio Ambasadoje, esančioje Rio-Vista, Kalifornija, JAV, _____________________________________________________ vardu, kuris toliau bus laikomas aukščiau nurodytos nuosavybės savininku. Savininko sprendimu ši Sutartis gali būti perduota, parduota arba perrašyta.

Šio nekilnojamo turto padalijimas į dešimt dalių buvo suderintas su Mėnulio Ambasada.

Didesniam padalinimui reikalinga speciali licencija ir leidžiamas tik įgaliotiems Ambasadoriams ir Agentams. Šių teisių pažeidimo pasekmė – nuosavybės teisės į šį sklypą netekimas.

Šis liudijimas suderintas su Mėnulio Nekilnojamojo Turto Įstatymais, nustatytais Vadovo (Dennis Hope), ir yra galiojantis, kai yra patvirtintas parašu ir antspaudu šiame dokumente.

Šis pardavimas patvirtintas Nekilnojamojo Turto Agentų Komiteto, JAV.

Pilnateisis Apšviestojo Mėnulio paviršiaus Vadovas