DARĪJUMA DOKUMENTS


No atzītiem Mēness Apgaismotās Virsmas varas orgāniem, šis dokuments piešķir īpašuma tiesības uz Mēness Apgaismotās Virsmas gabalu.

Šis dokuments attiecas uz Mēness gabalu, kas norādīts zemāk:

Gabala apraksts:

Akru daudzums________

Rajons ______, Kvadrants ________, Lots _______.

Šis īpašums atrodas _____ kvadrantus uz dienvidiem un _____ kvadrantus uz austrumiem no apstiprinātās Mēness kartes galējā ziemeļrietumu stūra. Papildus, šis gabals atrodas Miera Jūras ziemeļrietumu daļā blakus krāterim Arago.

Šī apliecība ir reģistrēta Mēness Vēstniecībā, kas atrodas Gardenervillē, Nevadā, ASV, uz _____________________________________________________ vārda, kas turpmāk tiks uzskatīts par augstāk minētā īpašuma īpašnieku.

Pēc īpašnieka lēmuma šis Līgums var tik nodots, pārdots vai pārrakstīts pēc tā īpašnieka personīgiem ieskatiem.

Šī īpašuma sadalīšana desmit gabalos bija saskaņota ar Mēness Vēstniecību. Lielāks sadalījums prasa īpašu licenci un ir atļauta tikai pilnvarotiem Vēstniekiem un Aģentiem. Šo tiesību pārkāpšana var būt par pamatu īpašuma tiesību anulēšanai uz doto mēnessgabalu.

Šī apliecība ir saskaņota ar Mēness Īpašuma Likumu, kuru pieņēma Vadītājs (Deniss M.Houps), un tiek uzskatīta par spēkā esošu, ja uz tās ir paraksts un zīmogs.

Šis pirkuma darījums ir atzīts Nekustamo Īpašumu Aģentu Asociācijā ASV.

Pilntiesīgais Mēness Apgaismotās Virsmas Vadītājs