KUU KONSTITUTSIOON
SEADUSE TERVIK


PREAMBUL
Meie, Kuu Valgustatud Pinna omanikud, kooskõlas meie egoistlikute vajadustega, mis on seotud kinnisvara ning isiksuse arenguga, koostame meie ühise täiesliku juhtkonna kontseptsiooni. Meie oleme tugev, hästi arenenud ja haritud isikute grupp ning suurepärase arusaamisega riigi juhtkonna absurdsusest, vähemalt nii palju, kui teame. Järgides nendest teadmistest, me võtame asja tõsiselt, et kindlustada pidevat edenemist vabadusele ja Kuu avastamisele.

ÕIGUSTE EESKIRI

1. Teil on õigust tegutseda nii, kuidas Teie süda soovib. Saavutada inimeste väärikuse ja suuremeelsuse ilmingut. Teil on õigust sihtida õnnele, sõna vabadusele, religioonile ja paljule muule.
2. Teil on õigust tegutseda oma kinnisvara omandiga järgmisel viisil:
  A. Te võite rentida oma kinnisvara tükki, kellele iganes Te soovite. Üürnik peab raudselt järgima Õiguste eeskirja norme.
  B. Teil on õigust oma kinnisvara tükki müüa või jätta päranduseks, kellele iganes soovite, registreerides uue omaniku omandiõigused Kuu Saatkonna Rio-Vistasse, California, USA. Registreerima peate 30 päeva jooksul pärast seda, kui uus omanik on saanud kinnisvara omanikuks.
  C. Kuu saatkonna saadikutel ja agentidel teistel teritooriumitel on lubatud jagada standart lotte mitte rohkem, kui 10 osaks ja müüa neid osasi mistahes juriidilisele või eraisikule. Igaüks, kes rikub seda printsiipi, karistatakse Litsentsilepingu tühistamisega ning omandusõiguste anuleerimisega ilma kompensatsioonita.
3. Teil on õigust ehitada sooviatavlt maa-aluseid konstruktsioone, et vältida Kuu pealispinna rikkumist. Samuti tohite ehitada hooneid, mis kaitseksid Teid Kuu karmi kliima eest, kui need hooned ei riku ümbruskonna harmooniat.

KONSTITUTSIOON

1.punkt
Selleks hetkest ning hetkeni, kuni formaalse juhtkonna kasutamine toimub kinnisvara omandi omanike hääletamisel, Kuud valdab üks isik. Edasises tekstis mainitud ,kui Juhataja. See amet on avaldatud, mitte valitud, ning seda ei saa ümberkehtestada. Juhatajaks edaspidi ning igaveseks saab olema isik nimega Dennis M. Hope. See konstitutsioon ja see punkt tunnistab demokraatilise valimise protsessi vajadust, mis annab võimaluse igale omanikule ja elanikule hääletada valides Kongressi, Riiginõukogu, Presidenti või Asepresidenti. Kõik muudatused, mis on seotud Konstitutsiooniga ja Õiguste eeskirjaga tuleb kooskõlastada Juhatajaga. Juhutaja jääb oma elu lõpuni kõige kõrgemini tunnustatud ametiisikuks. Nagu tõeline omanik, Juhataj jääb ainukeseks tunnustatud Kuu kinnisvara tükkide müüjaks.

2.punkt
Juhataja ja valitud Kuu Valitsus peavad tegutsema inimeste huvides, sealjuures koostöös nendega. Kuu Valitsus peab tegutsema Kuu kodanike kasuks. Kuu Valitsuse peamine eesmärk on aidata Kuu kodanikel saavutada rahu ja vabadust. Põhimõtteks peab võtma kuldse seaduse: ”Tegutse teistega nii nagu sa soovikisd, et teised tegutseksid sinuga”.

3.punkt
Kuni demokraatliku valitsuse formaliseerimiseni Kuu kodanike huvides, Juhataja jääb kui Kuu kõige võimsamaks organiks ja teeb kõik muudatused Konstitutsioonis, mis on vajalikud Kuu kodanike rahu ja vabaduse tagamiseks. Kuu saatkond on tunnustatud, kui organisatsioon Kuu probleemide reguleerimiseks ja lahendamiseks.

4.punkt
Mitte kellegil pole õigust jagada oma kinnisvara tükki Kuul, et neid osasi edasi müüa ja saada kasu sellest ärist, ilma Kuu Saatkonna loata, mis asub Rio-Vistas, Californias, USA-s. Selle punkti mitte täitmine on põhjuseks kogu kinnisvara konfiskeerimiseks.

5.punkt
On keelatud paigaldada või kasutada mistahes relvi teritooriumitel, mida otseses või mitte otseses mõttes on Teile müünud Kuu Saatkond või nende volitatud saadikud ja agendid. Igaühel, kes toimetab relvi Kuule või neid kasutab ja hoiab Kuul, konfiskeeritakse Kuu kinnisvara omandiõigused ning deporteeritakse Maale. Kõik kinnisvara omandiõigused konfiskeerib Kuu Saatkond endale. Seda tingimust peab täitma ühegi erandita kõik Kuu kodanikud. Tööriistad, ehitusriistad, söögi valmistamise ja muud sellised riistad peetakse nendeks, kuni neid ei kasutata kui relvi teiste Kuu kodanike või Kuu külaliste vastu.

6.punkt
Igat inimest, organisatsiooni või valitsust, kes kasutab Kuud, kui kasutatud toodete (nagu uurimis transportöör, kosmilised konteinerid või muud prügi) prügimäge, karistatakse trahviga. Kuu kinnisvara omandiõiguse omanik, kes õigeaegselt ei tasu oma trahvi vastava seaduse rikkumise eest, deporteeritakse Kuult ilma õigusteta tagasi pöörduda või kasutada Kuud.

7.punkt
Ainult Juhatajal on õigust kuulutada sõda teiste kosmiliste isikute, valitsuste või maailmade vastu. Kuu Vabariigi valitsus peab rangelt järgima selle punkti tingimust.

8.punkt
Kuu Saatkond on ainukene organisatsioon, kellel on õigust müüa omandiõigust Kuul ning vastu võtta otsuseid käibemaksu jõustamise, iga valdkonna äri litsentsimise, kui ka eraettevõtluse käibemaksu sissekasseerimise infrastruktuurse ehituste jaoks. Need õigused jäävad Kuu saatkonnale hetkeni, kui need õigused võtab üle Kuu Valitsus.

JÄRELSÕNA
See dokument on koostatud ja kirja pandud Kuu Iseseisvuspäeval, 1980.aasta 22. septembril ning pärast mitmeid täiendamisi 2000. aasta 27. septembril, mina, Denniss M. Hope annan Teile üle selle Konstitutsiooni ja Õiguste eeskirja allakirjutamiseks.