MĒNESS KONSTITŪCIJA
LIKUMU KOPUMS


PREAMBULA
Mēs, Mēness Apgaismotās Daļas īpašnieki, saskaņā ar mūsu egoistiskām vajadzībām, kas saistītas ar īpašumu un personības izaugsmi, izstrādājām mūsu kopējo pilnas pašpārvaldes koncepciju. Mēs esam spēcīga, augsti attīstītu personību izglītota grupa ar dziļu izpratni par valsts pārvaldes bezjēdzību, ciktāl mēs to zinām. Vadoties pēc šīm zināšanām, mēs pieņemam nopietnus mērus, lai nodrošinātu nepārtrauktu virzību uz brīvību un Mēness apgūšanu.

TIESĪBU PRIEKŠRAKSTS

1. Jums ir tiesības rīkoties tā, kā liek Jūsu sirds. Panākt cilvēciskas cieņas un augstsirdības izpausmi. Tiekties pēc laimes, vārda brīvības, reliģijas, īpašuma pārvaldes.
2. Jums ir tiesības rīkoties ar Jūsu īpašumu sekojošos veidos:
 A. Jūs varat iznomāt Jums piederošo īpašumu kam vien vēlaties. Nomniekam ir stingri jāpieturas šī Tiesību Priekšraksta normām.
 B. Jums ir tiesības pārdot, nodot vai novēlēt mantojumā Jums piederošo īpašumu kam vien vēlaties, reģistrējot jaunā īpašnieka īpašuma tiesības Mēness Vēstniecībā Rio-Vistā, Kalifornijā, ASV ne vēlāk kā 30 dienas no brīža, kad jaunais īpašnieks ir saņēmis īpašumu.
 C. Vēstniekiem un Aģentiem citu valstu teritorijā ir atļauts dalīt standarta lotus ne vairāk kā 10 daļās un pārdot šīs daļas jebkurām juridiskām vai fiziskām personām. Jebkuras apakšvienības, kas pārkāps šo principu, tiks sodīti ar licenču vienošanās laušanu un īpašuma tiesību anulēšanu bez kompensācijas.
3. Jums ir tiesības būvēt vēlams pazemes konstrukcijas, lai izvairītos no Mēness virsmas bojāšanas. Tāpat Jūs varat celt būves, kas nodrošinās cilvēku aizsardzību pret skarbiem Mēness apstākļiem, ja šīs būves nebojās apkārtnes harmoniju.

KONSTITŪCIJA

1.pants
Uz šo brīdi un līdz tam laikam, kamēr formālas pārvaldes pielietošana notiek īpašumu īpašniekiem balsojot, Mēnesi pārvalda viena persona, tālāk minēta kā Vadītājs. Šis amats ir paziņots, nevis ievēlēts, un nevar tikt pārapstiprināts. Vadītājs tālāk un uz mūžību būs zināms ar vārdu Deniss M.Houps. Šī Konstitūcija un šis pants atzīst demokrātiskā ievēlēšanas procesa nepieciešamību, kas dod iespēju katram īpašniekam un iedzīvotājam nodot savu balsi, ievēlot Kongresu, Senātu, Prezidentu un Viceprezidentu. Visas lietas, kas saistītas ar Konstitūcijas un Tiesību Priekšraksta izmaiņām, ir jāsaskaņo ar Vadītāju. Vadītājs līdz sava mūža galam paliks par visaugstāko atzītu oficiālo personu. Kā patiesais īpašnieks, Vadītājs paliek vienīgais atzītais Mēness īpašumu pārdevējs.

2.pants
Vadītājam un ievēlētai Mēness Valdībai ir jārīkojas cilvēku interesēs, pie tam, sadarbībā ar tiem. Mēness Valdībai ir jārīkojas Mēness pilsoņu labā. Mēness Valdības galvenais mērķis ir palīdzēt Mēness pilsoņiem sasniegt brīvību un laimi. Par pamatu ir jāņem zelta likums: „Rīkojies ar otru tā, kā tu vēlētos, lai rīkojas ar tevi”.

3.pants
Līdz demokrātiskas valdības formalizēšanai Mēness pilsoņu interesēs, Vadītājs paliek kā visu varenais un veiks izmaiņas Konstitūcijā, kuras būs nepieciešamas laimes un brīvības sasniegšanai. Mēness Vēstniecība ir atzīta kā līdzeklis problēmu noregulēšanai, kas radīsies uz Mēness.

4.pants
Nevienam nav tiesības dalīt daļās viņam piederošo īpašumu uz Mēness, lai šīs daļas pārdotu un gūtu peļņu no šī biznesa, nesaņemot atļauju no Mēness Vēstniecības, kas atrodas Rio-Vistā, Kalifornijā, ASV. Šī panta pārkāpšana draud ar visa dotā īpašuma konfiskāciju.

5.pants
Ir aizliegts izvietot vai izmantot jebkura veida ieročus teritorijās, kuras tiešā vai netiešā veidā realizēja Mēness Vēstniecība vai tās pilnvarotie Aģenti vai Vēstnieki. Ikvienam, kas piegādās ieročus uz Mēnesi vai turēs ieročus uz Mēness tiks atņemtas īpašuma tiesības un veikta deportācija uz Zemi. Viss īpašums tiks konfiscēti par labu Mēness Vēstniecībai. Šis noteikums ir jāievēro ikvienam bez izņēmumiem. Darba, celtniecības, ēdiena pagatavošanas un tamlīdzīgas ierīces tiks uzskatītas par tādām tiklīdz, kamēr netiks izmantoti kā ieroči pret jebkuru Mēness rezidentu vai apmeklētāju.

6.pants
Jebkuru cilvēku, organizāciju vai valdību, kas izmantos Mēnesi, lai glabātu izlietotos izstrādājumus tādus kā izpētes transporta līdzekļi, kosmiskās tvertnes vai gruži, sodīs Mēness Vēstniecība. Mēness īpašuma īpašnieks, kas laicīgi nesamaksās sodu par doto pārkāpumu, kas veikts uz viņa īpašuma, tiks padzīts bez tiesībām apmeklēt vai izmantot Mēnesi.

7.pants
Tikai Vadītājam ir tiesības pasludināt karu pret citām kosmiskām būtnēm, valdībām vai pasaulēm. Mēness Republikas valdībai ir stingri jāseko šim noteikumam.

8.pants
Mēness Vēstniecība ir vienīgā organizācija, kurai ir tiesības pārdot īpašumus uz Mēness, kā arī pieņemt lēmumus par nodokļu ieviešanu, visu nozaru biznesa licencēšanu, kā arī uzņēmējdarbības nodokļu vākšanu nepieciešamās infrastruktūras celtniecībai, līdz šādas tiesības nepāries Mēness Valdībai.

Pēcvārds
Šis dokuments ir iesākumā sastādīts un uzrakstīts Mēness Neatkarības Dienā, 1980.gada 22.novembrī un pēc virknes papildus grozījumiem 2000.gada 27.septembrī, es, Deniss M.Houps, „Galvenais Siers”, nododu jums parakstīšanai šo Konstitūciju un Tiesību Priekšrakstu.